จำหน่ายน้ำนมดิบ ยูเอชที พาสเจอร์ไรส์ ไอศครีม ฯลฯ

สหกรณ์โคนมบ้านบึง

ความคิดริเริ่มที่สำคัญเพื่อความยั่งยืน ที่ สหกรณ์โคมนมบ้านบึง เราให้ความสำคัญคุณภาพของน้ำนม สวัสดิภาพของแม่วัวนม สิ่งแวดล้อม การจัดการธุรกิจ ผู้คนและชุมชน

สหกรณ์ โคนมบ้านบึง จำกัด

ยินดีต้อนรับทุกท่าน..

วันนี้ที่ “สหกรณ์โคนมบ้านบึง” เราภูมิใจที่ได้ยกย่องจิตวิญญาณเกษตรกรหรือสมาชิกผู้อุทิศตนของเรา ได้แบ่งปันน้ำนมที่มีคุณภาพของพวกเขากับประชาชนชาวไทยอย่างภาคภูมิใจ ด้วยการนำผลิตภัณฑ์นมคุณภาพและคุณค่าสูงทางโภชนาการ มาสู่ทุกบ้านทุกหลังในประเทศไทย

เสาหลักแห่งความยั่งยืนของเรา

ในฐานะผู้ดูแลสัตว์และผืนดิน ความยั่งยืนไม่ได้เป็นเพียงความคิดริเริ่มสำหรับเกษตรกรของเรา แต่เป็นวิถีชีวิตและความรับผิดชอบต่อคนรุ่นหลัง ที่ "สหกรณ์โคนมบ้านบึง" เรามุ่งเน้นอย่างต่อเนื่องในการหาวิธีใหม่ ๆ ในการอนุรักษ์ทรัพยากร ลดของเสีย และทำงานอย่างมีประสิทธิภาพทั้งในฟาร์ม ในโรงงาน และบนท้องถนน พร้อมทั้งมีผลผลิตที่มีคุณภาพเช่นเดียวกัน เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาช่องทางและแบ่งปันกับผู้อื่น เพื่อให้ครอบครัวเกษตรกรฟาร์มโคนมมีการเติบโต มั่นคงและยั่งยืน

สมาชิกของเรา

เราให้ความสำคัญกับสมาชิกของเราเป็นอันดับแรก  ทั้งในและนอกฟาร์ม เราต้องการให้สมาชิกและเกษตรกรทุกคนประสบความสำเร็จ ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมเราจึงมุ่งมั่นพัฒนาจัดหานวัตกรรมที่ทันสมัย ปลอดภัย และสนับสนุนวิถีชีวิตความเป็นอยู่คู่การทำงานในเชิงบวกอย่างแท้จริง

ฟาร์มโคมนมของสมาชิกเรา

ความยั่งยืนเป็นกุญแจสำคัญ ในการยืนยาวและการเติบโตของฟาร์มโคนมสมาชิกของเรา นั่นเป็นเหตุผลที่เราสรรหา ค้นคว้า และประเมินแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดอย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนากระบวนการจัดการ การลดต้นทุน แต่ได้คุณภาพสูงสุด

ชุมชนของเรา

เราทำให้ชุมชนของเรามีคุณค่าทางโภชนาการมากขึ้นจากผลิตภัณฑ์นมของเรา โดยการเชื่อมโยงโดยตรงกับแหล่งที่มา กระบวนการ อาหารสำหรับฟาร์มของเรา ผ่านความพยายามและมุ่งมั่นในการบริการชุมชน และเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง ทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กร

เป้าหมาย

เราเป็นสหกรณ์ที่ขับเคลื่อนด้วยวัตถุประสงค์ โดยทำงานเพื่อยกระดับชุมชนและชีวิตของผู้บริโภคผ่านความเป็นไปได้ทั้งหมดของผลิตภัณฑ์นม และที่ "สหกรณ์โคนมบ้านบึง" เราเข้าใจดีว่าความเป็นไปได้เหล่านี้หมายถึง การให้โอกาสแก่ชุมชนและเกษตรกรที่จะเติบโต แบ่งปันอาหารให้กับผู้ที่ต้องการ และรักษาทรัพยากรธรรมชาติสำหรับคนรุ่นต่อไปในอนาคต

ผลิตและจำหน่ายน้ำนมที่มีคุณภาพสูงแก่ผู้บริโภค

สมาชิกเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมของเรา มีความมุ่งมั่นในคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารที่ดี และมีโปรแกรมกระบวนการที่สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงอาหารสัตว์ สารเคมีในฟาร์ม และการควบคุมการรักษาสัตว์เพื่อให้แน่ใจว่านมมีคุณภาพสูงสุดจะถูกส่งไปยังโรงงานของเรา

บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

เราใช้กระบวนการผลิตน้ำนมดิบ, การแปรรูปน้ำนมและการบริหารจัดการฟาร์ม ด้วยระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย ถูกต้องตามหลักวิชาการ และมีมาตรฐานสูง

สหกรณ์โคนมบ้านบึง98

ลูกค้าและสมาชิกของเรา รับรองเรื่องคุณภาพและความอร่อย ฯลฯ

สมาชิก ลูกค้า องค์กร หน่วยงาน โรงเรียน สถาบันการเงิน และเครือข่ายฯ ทั่วประเทศ

0 +
จำนวนสมาชิก (คน)
0 +
จำนวนแม่วัวนม (ตัว)
3000 +
จำนวนน้ำนม (ลิตร/วัน)
0 +
พื้นที่เลี้ยง (ไร่)

ติดต่อเข้าศึกษาดูงาน

ฟาร์มโคนม โรงงานผลิตน้ำนมคุณภาพ โรงงานผลิตไอศครีมนม ฯลฯ

สั่งซื้อน้ำนมและผลิตภัณฑ์นม

ช่องทางการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ นมสด UST ไอศครีม ขายส่ง ขายปลีก การประชาสัมพันธ์งาน กิจกรรมส่งเสริมการขาย โปรโมชั่นจากผลิตภัณฑ์

อาหารและอุปกรณ์ฟาร์มโคนม

การจัดหาวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่หาได้ในท้องถิ่นมาผสมเองจะช่วยให้เกษตรกรลดต้นทุนค่าอาหารสำเร็จรูปได้สูง อาหารข้นที่ผสมเองจะมีส่วนประกอบของพลังงานโปรตีน และแร่ธาตุ ที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโคของโคนมทุก ๆ ระยะ รวมถึงสามารถเพิ่มปริมาณน้ำนมดิบได้ดี

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00