การอบรมต่อยอดเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์” จังหวัดชลบุรี

by Banbueng Dairy
0 comment

รายละเอียด

วันที่ 11/05/2566

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี โดย นายสนิท ต้นสมบัติ สหกรณ์จังหวัดชลบุรี มอบหมายให้เจ้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง จัดอบรมรมโครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและธุรกิจชุมชน เรื่อง “การอบรมต่อยอดเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์” จังหวัดชลบุรี ให้กับ คณะกรรมการและสมาชิก สหกรณ์โคนมบ้านบึง จำกัด ณ สหกรณ์บริการ ส่งเสริมอาชีพและวัฒนธรรมชลบุรี ต.หนองรี อ.เมือง จ.ชลบุรี

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  • – สหกรณ์ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจ การบริหารจัดการองค์กร เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างความเข้มแข็งองค์กรสหกรณ์
  •  – สหกรณ์ให้ผลตอบแทนให้แก่สมาชิกในรูปแบบเงินเฉลี่ยคืนในธุรกิจเกษตร (รวบรวมและแปรรูป) มูลค่าเพิ่มสูงขึ้น

โดยมีหัวข้อการบรรยายและอบรม ดังนี้

  •  – การต่อยอดและเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ ตามแผนการสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ
  •  – ศึกษาดูงานการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์บริการส่งเสริมอาชีพและวัฒนธรรมชลบุรี จำกัด “ผู้ประกอบการเกษตรนวัตกรรมเพาะเลี้ยงเห็ดเศรษฐกิจ

You may also like

Leave a Comment

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00