งานวันสหกรณ์แห่งชาติ 2566 จังหวัดชลบุรี

by Banbueng Dairy
0 comment

รายละเอียด

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี จัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566

ได้รับเกียรติจาก นายนิติ วิวัฒน์วานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธี วางพุ่มสักการะพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์“พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย”เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ อาคารอเนกประสงค์อ่างเก็บน้ำมาบประชัน ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
 
ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี สันนิบาตสหกรณ์ ขบวนการสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดชลบุรี โดย นายสนิท ต้นสมบัติ สหกรณ์จังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้การต้อนรับ
โดยมีสหกรณ์ต่าง ๆ ในจังหวัดชลบุรี, หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ร่วมกิจกรรมครั้งนี้
 
นายนิติ วิวัฒน์วานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า เนื่องด้วยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2527 อนุมัติให้วันที่ 26 กุมภาพันธ์ของทุกปี เป็นวันสหกรณ์แห่งชาติ ซึ่งในปีนี้สหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดชลบุรี, สันนิบาตจังหวัดชลบุรี และสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี ได้ร่วมกันจัดงานสัปดาห์วันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2566 ขึ้น
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย และเพื่อเป็นการส่งเสริมเผยแพร่ระบบสหกรณ์ และผลการดำเนินงานของสหกรณ์ไทย นับเป็นเวลา 107 ปี
อีกทั้งเป็นการส่งเสริมเผยแพร่การสหกรณ์ ผลการดำเนินงานของสหกรณ์ไทยให้แพร่หลายยิ่งขึ้น รวมทั้ง ส่งเสริมให้ประชาชนนำหลักการและวิธีการสหกรณ์ ไปใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมให้มีความเจริญก้าวหน้า และมีความสุขที่ยั่งยืน ซึ่งในการจัดงานครั้งนี้มีกิจกรรมประกอบด้วย พิธีทางศาสนาและถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์, พิธีวางพานพุ่มสักการะแด่พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย พร้อมทั้ง มอบใบประกาศนียบัตรให้แก่สหกรณ์ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับดีเลิศ,กิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลา, กิจกรรมแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับการสหกรณ์, การจำหน่ายสินค้าของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดชลบุรี, กิจกรรมเสวนาทางวิชาการ และกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์
 
และสหกรณ์โคนมบ้านบึง จำกัด ได้ร่วมจัดจำหน่ายสินค้าประเภท นมยูเอชี ไอศครีม ฯลฯ 
 
พร้อมกันนี้ นายกฤชสฤษฏ์ ปิดตามาตา ผู้จัดการสหกรณ์โคนมบ้านบึง จำกัด ได้ร่วมเป็นวิทยากรในกิจกรรมการเสวนาของสหกรณ์ ช่วงบ่ายด้วย

You may also like

Leave a Comment

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00